De school heeft een ouderwerkgroep
De school heeft een ouderwerkgroep. Deze OWG verleent hulp bij activiteiten binnen de school. De ouderwerkgroep bestaat uit een aantal ouders die samen met het team en andere vrijwilligers activiteiten organiseren en begeleiden. Te denken valt dan aan een aantal jaarlijks terugkerende dingen als Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen etc. Naast het activiteitenplan, dat jaarlijks opgesteld wordt, kunnen daar een aantal “losse” activiteiten bijkomen.
GMR
Naast de M.R. is er binnen CBO Noardwest Fryslân een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (G.M.R.). Daarin zitten vertegenwoordigers van de 13 CBO scholen. De leden van de GMR behartigen de belangen van de ouders/personeelsleden die hun kinderen/ werkzaamheden hebben binnen de vereniging CBO Noardwest Fryslân. Voor informatie omtrent de GMR:
Via deze link krijgt u meer informatie over de GMR van onze vereniging.


CBO-NWF

CBO Noardwest FrysLân bestaat uit 18 scholen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Op de verenigingssite vindt u een overzicht van alle scholen die bij de vereniging zijn aangesloten.
Klik hiernaast voor onze advertentie, of download 'm hier als PDF. 


Privacy

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging - cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachtenregeling
De Algemene Klachtenregeling CBO-NWF vindt u op de site van CBO Noardwest Fryslân.