Buitenschoolse opvang

Voor alle scholen binnen CBO Noardwest Fryslân wordt de voor-, na-, en tussenschoolse opvang geregeld door Stichting Kinderopvang Friesland.

Meer informatie vindt u op de site van Kinderopvang noordwest Friesland, www.kinderopvangfriesland.nl, of vraag op school naar een folder. Het telefoonnummer van de stichting is 0517-380680.

    inspectierapport

    Hier vindt u het inspectierapport Kinderopvang.
    - Inspectierapport Kinderopvang